1 2 3

ინტერნეტი

ხარისხიანი და უწყვეტი კავშირი თქვენი ბიზნესისთვის

ტელეფონი

მრავალფუნქციური სატელეფონო მომსახურება

საოფისე PBX

IP PBX-ის და ქოლ-ცენტრის სისტემები

სიახლეები

ყველა სიახლე

დეკემბერი 28, 2015 - 118 18 უკვე ჯეონეთის აბონენტებისთვისაც ხელმისაწვდომია

ჯეონეთის აბონენტებს ახლა უკვე შეუძლიათ ისარგებლონ 118 18 საინფორმაციო ცენტრის მომსახურებით.

ივლისი 7, 2015 - ჭკვიანი ოფისი - ჯეონეთის ახალი შემოთავაზება

კომპანიის მისალმება და ინტერაქტიული ხმოვანი მენიუ სატელეფონო სადგურის შეძენის გარეშე!