ჯეონეთის უსაფრთხოების სისტემა

ჯეონეთი დიდ ყურადღებას უთმობს კორპორაციული მომხმარებლების უსაფრთხოებას, რის გამოც კომპანიაში დანერგილია დაცვისა და მონიტორინგის სპეციალური სისტემები.


თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით ჩვენ მუდმივ რეჟიმში ვიცავთ სატელეფონო მომსახურებისა და შიდა სატელეფონო სისტემების უსაფრთხოების ნორმებს.


უსაფრთხოების რამდენიმე ეტაპიანი სისტემა უზრუნველყოფს:


  • არასანქცირებული ზარების მინიმალურ დროში აღმოჩენას და შესაბამისი ზომების მიღებას;
  • სისტემის გატეხვის მცდელობების ადრეულ ეტაპზე აღმოჩენასა და შესაბამისი დაცვის პროცედურების განხორციელებას;
  • მომხამრებლის ბალანსის დაცვას მოქნილი ალგორითმების
    მეშვეობით;
  • ავტორიზაციის რამდენიმე ეტაპიან სქემას;
  • ზარების მონიტორინგს 24/7-ზე;
  • ლიმიტების ინდივიდუალურ სქემას;
  • ინდივიდუალურ შეზღუდვებს მიმართულებების მიხედვთ;
  • სტატისტიკას.


დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

ტელ.: + (995 32) 2 47 00 00
ელ. ფოსტა: telephone@geonet.ge