ოპტიკური ღერის იჯარა

ჯეონეთი კორპორაციულ მომხმარებლებსა და ქსელის ოპერატორებს სთავაზობს ოპტიკური ღერების დროებით სარგებლობაში გადაცემას.


ჯეონეთს გააჩნია საკუთარი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელი. მას მაღალხარისხიანი ურთიერთჩართვები გააჩნია სხვა ქსელებთან, რაც იძლევა საშუალებას მარტივად დაუკავშირდეთ ინტერნეტს, საქართველოს ყველა მსხვილ მონაცემთა ცენტრს და ფიქსირებულ და მობილურ სატელეფონო ოპერატორებს.


ჯეონეთის ქსელი მუდმივად ფართოვდება და ყოველთვის შეუფერხებლად მუშაობს. ხოლო, ნებისმიერი სახის ხარვეზი უმოკლეს დროში სწორდება.


ჯეონეთის გუნდი მზად არის, განიხილოს თქვენი მოთხოვნები და შემოგთავაზოთ ინდივიდუალური პროექტი საუკეთესო პირობებით.


ტელ.: + (995 32) 247 00 00
ელ. ფოსტა: internet@geonet.ge