ტარიფის ცვლილება 118 08

ძვირფასო აბონენტებო,
შპს “ჯეონეთი” გატყობინებთ, რომ 2016 წლის 12 სექტემბრიდან შპს „კვესი ჯგუფის“ საინფორმაციო ცენტრმა 118 08 შეცვალა მომსახურების ტარიფი და ზარის ღირებულება გაზარდა 1,54 ლარამდე.
შესაბამისად, 2016 წლის 12 სექტემბრიდან 118 08 ის მიმართულებით განხორციელებულ ყოველ ზარზე დაგერიცხებათ ზარის ღირებულება 1,54 ლარის ოდენობით დღგ-ს გათვალისწინებით.
ჯეონეთის ადმინისტრაცია