კონტაქტი

შპს ჯეონეთი
  • მისამართი: 0177 თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 41
  • ტელ.: + (995 32) 247 0000
  • ფაქსი: + (995 32) 247 0001
  • ელ. ფოსტა: info@geonet.ge
  • ვებ-გვერდი: www.geonet.ge