118 18 უკვე ჯეონეთის აბონენტებისთვისაც ხელმისაწვდომია

ჯეონეთის აბონენტებს ახლა უკვე შეუძლიათ ისარგებლონ 118 18 საინფორმაციო ცენტრის მომსახურებით. 118 18-ზე დარეკვით მხოლოდ 18 თეთრად შესაძლებელია ნებისმიერი საცნობარო ინფორმაციის მიღება.